Trang chủ » Cùng vui

Hoa hậu thế giới bình luận về "súng"

Sưu tầm
Thứ bẩy ngày 20 tháng 7 năm 2013 5:54 AM


Các hoa hậu thế giới trả lời trong cuộc thi ứng đối về "cái ý " của đàn ông

        INDIA

        Question: Ms India, how do you describe a Male Organ in your country?
        Ms India: Well, I can say that Male Organs in India are like labourers.
        Question: How can you say so?
        Ms India: Because they work day and night...
        (Applause! Applause! Applause!)
        Câu hỏi: Chào cô hoa khôi Ấn Đô. Bên Ấn Độ người ta diễn tả "cái ý" như thế nào?
        Trả lời: Bên Ấn Độ người ta gọi là hạng thợ thuyền lao động.
        Câu hỏi: Tại sao?
        Bởi vì nó làm cả ngày lẫn đêm
        (Khán thính giả : Hoan hô! Hoan hô)
         
        SINGAPORE


        Question: Ms Singapore, how do you describe a Male Organ in your country?
        Ms Singapore: Well, I can say the Male Organs in Singapore are very Kiasu (Afraid to lose).
        Question: How can you say so?
        Ms Singapore: Because they always want to rush in quick and leave 15 minutes before
        the show is over...
        (Applause! Applause! Applause!)

        Câu hỏi: Chào cô hoa khôi Singapore, bên Singapore người ta diễn tả "cái ý" như thế nào?
        Trả lời: Nó rất Kiasu ( người ta sợ phải mất nó).
        Tại sao?
        Bởi vì nó đến rất vội vã và rút lui 15 phút trước khi màn trình diễn bế mạc.
        Hoan hô! Hoan Hô!
         
        MALAYSIA

         
        Question: Ms Malaysia, how do you describe a Male
        Organ in your country?
        Ms Malaysia: Well, I can say that Male Organs in Malaysia are
        like Proton Cars.
        Question: How can you say so?
        Ms Malaysia: Because they look tough but are actually very soft...
        (Applause! Applause! Applause!)

        Câu hỏi: Chào cô hoa khôi Malaysia. Bên nước cô người ta diễn tả cái ấy như thế nảo?
        Trả lời: Bên nước tôi, người ta gọi nó giống như xe Troton.
        Tại sao?
        Bởi vì nó trông trất cứng nhưng thực tế là rất mềm.
        Hoan hô! Hoan hô!

         KUWAIT

        Question: Ms Kuwait, how do you describe a Male Organ in
        your country?
        Ms Kuwait: Well, I can say that Male Organs in Kuwait are
        like thieves.
        Question: How can you say so?
        Ms Kuwait: Because they like to enter through the back door...
        (Applause! Applause! Applause!)


        Câu hỏi: Chào cô Kuwait. Bên nước cô người ta diễn tả cái ấy ra sao?
        Trả lời: Bên ngước tôi người ta cho rằng nó giống thẳng ăn cắp.
        Tại sao? Vì nó thường đột nhập của sau!
        Hoan hô!Hoan hô!

          PHILIPPINES
         
         
         Question: Ms Philippines, how do you describe a Male Organ
        in your country?
        Ms Philippines: Well, I can say that Male Organs in our country
        are like gossips or rumours.
        Question: How can you say so?
        Ms Philippines: Because they pass from mouth to mouth...
        (Applause! Applause! Standing ovation!)


        Câu hỏi: Chào cô Philippines, bên nước cô người ta diễn tả cái ấy ra sao?
        Trả lời: Nó giống những câu chuyên gẫu hay những tin đồn.
        Tại sao? Bởi vì nó truyền từ miệng người này sang người khác.
        Hoan hô! Hoan hô!
         
        SPAIN

        Question: Ms Spain, how do you describe a Male Organ in
        your country?
        Ms Spain: Well, I can say that Male Organs in our country
        are like our very own Fighting Bulls or Toros.
        Question: How can you say so?
        Ms Spain: Because they charge in every time they see
        an opening...
        (Applause! Applause! Applause!)

        Chào cô Tây Ban Nha, Bên Tây Ban Nha người ta diễn tả cái ấy như thế nào?
        Trả lời: Giống như đấu bò.
        Tại sao? Vì nó phóng ngay vào mỗi khi thấy có chỗ trống.
        Hoan hô! Hoan hô!
         
        USA

        Question: Ms America, how do you describe a Male Organ
        in your country?
        Ms America: Well, I can say that Male Organs in our country
        are like gentlemen.
        Question: How can you say so?
        Ms America: Because they stand up every time they see a woman…
        (Applause! Applause! Applause!)

        Câu hỏi: Chào cô Hoa kỳ. Bên Mỹ người ta diễn tả cái ấy như thế nào?
        Bên Mỹ người ta gọi là người lịch sự.
        Tại sao? Bởi vì khi thấy đàn bà thì nó đứng dậy.