Trang chủ » Thư giãn video clip

TRANH BÙI CHÁT CÓ GÌ HAY ?

You tube
Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022 3:47 PM


TNc: Nhìn qua tranh của Bùi Chát tôi tranh trừu tượng trữ tình là chủ yếu, tranh cũng hiền lành, lấy khối mầu gợi cảm. Nội dung chính trị nhạy cảm không có. Chắc vì nhân thân BC nên cơ quan quản lý không ưa. Vì có sơ suất không xin phép TL nên bị khó khăn. Tôi thấy thiêu hủy tranh là một việc làm xấu hổ với xã hội ta và quốc tế. Nên chăng cần ôn hòa có tình có lý.