Trang chủ » Tin văn và...

RA MẮT NGUYỄN TRỌNG TẠO TUYỂN TẬP

TN
Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019 10:02 AM


TNc: Chiều qua nhân giỗ đầu Nguyễn Trọng Tạo, Nhà xuất bản Văn học cùng gia đình đã tổ chức buổi ra mắt NGUYỄN TRỌNG TẠO - TUYỂN TẬP. bộ sách gồm 3 cuốn: Văn xuôi, Thơ và nhạc, Khúc hát đồng dao, cộng lại mấy ngàn trang, Đông đảo bạn bầu đến dự, đắc biệt đoàn huyện Diễn Châu quê hương đã ra dự khá đông, 72 mùa xuân, Nguyễn Trọng Tạo để lại một gia tài đồ sộ và lòng yêu quý nhớ nhung của bạn bè, đọc giả