Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUYẾT CHIẾN

Quốc Long
Thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019 1:43 PM
(Được tin Bộ Xây Dựng vừa mới tiếp tục cử đoàn thanh tra khác thay cho đoàn thanh tra trước nhận hối lộ hàng mấy trăm triệu đang bị truy tố tại huyện Vĩnh Tường-tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy nhà em có thơ này.
Đoàn thanh tra này 'gục"
đoàn khác lại" tiến lên"
Bộ Xây Dựng quyết chiến
với Vĩnh Tường đến cùng !
Sao chúng nó dám bắt
truy tố con cháu ông
sao chúng nó qua mặt
lừa quan trên vào tròng.
Mấy trăm triệu đáng không
so lợi hàng trăm tỷ?
tưởng Bộ đã hết quân
nếu cần thêm đoàn nữa...
Giã cho kỳ ra bã
chúng mày sẽ ra ma !...
Nhắn địa phương gần xa
đừng dại mà bắt trước
làm đúng ! Sao làm được?
thanh tra vào là tiêu!...
Vậy ngoan ngoãn biết điều
Quy hàng!... trong im lặng!...
QUỐC LONG