Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KIỂU 4.0 THUẦN VIỆT

Phan Trí Đỉnh
Thứ sáu ngày 3 tháng 5 năm 2019 9:50 AM

Toàn tuyến đườKết quả hình ảnh cho đường sắt trên cao Cát Linh Hà  Đôngng sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13,05km trên cao. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 552 triệu USD (tương đương 8.770 tỷ đồng)
Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ từ chính phủ Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30.5.2008 giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc. Chính thức được khởi công ngày 10.10.2011, mốc ban đầu dự kiến đến tháng 6.2014 dự án Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Từ tháng 10.2014 - 6.2015, sẽ tổ chức chạy thử và chính thức khai thác từ ngày 30.6.2015.
Dự án đã “vắt” qua 3 đời bộ trưởng, kéo dài gần 11 năm, dự án Cát Linh - Hà Đông đã có 8 lần lỡ hẹn, lùi tiến độ, QUAN TRỌNG NHẤT là tăng vốn đầu tư gấp 5 lần so với dự kiến.

Trong chín năm tiếp theo, VN mỗi năm trả nợ Trung Quốc ít nhất 650 tỷ đồng tiền vay vốn làm đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Thử hỏi mỗi năm làm không xong 1 km đường, đội vốn như vậy trách nhiệm của ai ?

Dự kiến khi vận hành sẽ có 700 người phục vụ cho 13 km đường trên cao. Ôi cách mạng 4.0 thật là vĩ đại. Vậy mà có vị lại muốn ban TQ làm đường sắt Bắc Nam !!!