Trang chủ » Thư giãn video clip

TRIỂN LÃM TRANH CỦA NGUYỄN KHẮC PHỤC VÀ TRẦN NHƯƠNG

HTV
Thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2017 6:04 AM


TNc: Triển lãm tranh "Hai nhà văn vẽ" của Nguyễn Khắc Phục và Trần Nhương vào tháng 7 năm 2008 tại Bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội. Thoắt đó mà gần 10 năm. Nhân giỗ đầu Nguyễn Khắc Phục (14/4 âm lịch), trang nhà đưa lại clip này của HTV (ghi qua TV nên chưa chuẩn) để bạn bè nhìn lại hình ảnh nhà văn tài hoa..