Trang chủ » Tin văn và...

TRAO ĐỔI VỀ VĂN HÓA LỄ HỘI CÙNG NHÀ VĂN HOÀNG QUỐC HẢI

NXD và You Tube
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017 2:20 PM


TNc: Đất nước ngheo mà có đến 8000 lễ hội một năm thì vãi linh hồn. Tinh thần lễ hội đã không còn, chỉ còn là sự vô văn hóa của đám đông. Không biết các nhà quản lý nghĩ gì về việc buông bỏ quản lý như vậy. Hay cũng là lợi ích nhóm ??? Chúng tôi xin giới thiệu băng ghi hình cuộc trao đổi về lễ hội giữa nhà văn Hoàng Quốc Hải và TS Nguyễn Xuân Diện và nhà báo Trần Ngọc Kha.