Trang chủ » Viết về Trần Nhương

TRÌNH LÀNG TRANH MỚI

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2009 2:04 PM
 
 
 
 Biết mình vẫn là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ như lời Chủ tịch nước khẳng định nhưng mà viết lách khó khăn quá. Có cái truyện ngắn mà nhằn mãi không xong. Tức mình nhảy ra vẽ cho nó khuây khỏa. Xin trình làng hai tranh vừa vẽ.
 Tranh thứ nhất với tên SẮC-KHÔNG. Chữ nhà Phật tôi mượn để đặt cho tranh này. Trên đời sắc sắc không không ngộ ra thì thanh thản, vui tươi. Các bạn ngắm tranh và cho lời chỉ giáo.
  Tranh thứ hai với tên CHIỀU GIÔNG GIÓ. Ấy là buổi chiều mưa giông đang kéo về, trên con đường giữa đồng người ta đang chạy cơn mưa ập đến. Trời đất bây giờ như người giở tính mưa nắng thất thường khiến bà con ta lao đao làm ra hạt thóc. Muôn đời nông dân vẫn khổ hoàn khổ