Trang chủ » Thư giãn video clip

Lê di bát hương và anh liệt sĩ từ miếu cũ lên đền mới

TN/You tube
Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2012 10:31 AM
 
TNc: Ngày 21-10, chúng tô bay vào SG và đi thảng Long An. Đến huyện Thạnh Hóa rồi đi ca nô 20 km trên sông Vàm Cỏ tây để đến áp Dá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa Long An dự lễ chuyển miếu thờ các liệt sĩ trung đoàn 207 hy sinh năm 1973 tại đây. Với chiếc máy ảnh, chúng tôi ghi lại hình ảnh này, phần nào nói lên tấm lòng của những người đồng đội một thời...