Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi Ông Trần Trương

Phương Hà
Thứ tư ngày 4 tháng 2 năm 2009 4:32 PM
Gửi Ông Trần Trương
 
19 sân gôn nhằm nhò chi
Thủ đô ta rộng đứng nhất nhì
Thế giới Ông đã hay chưa hả?
Phải duyệt nhanh nhanh hết nhiệm kỳ
Dân không có ruộng kệ chúng nó
Ăn chơi ta cứ phải tì tì
Khổ mặc kệ bay ta đâu biết
Phần trăm tỉ tỉ dự án chi
Đầy tớ nhân dân là phải thế
Không tham không vét mới là kỳ
Mai kia hết ruộng lên non ở
Rừng vàng Ông ạ chớ lo chi !