Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẬP TỌNG THƠ TÌNH

Vũ Quốc Túy
Thứ bẩy ngày 9 tháng 9 năm 2017 8:25 AM
(Thơ thẩn toàn tê - T)

Thất tình tìm tới thánh thơ
Thánh thơ tắc tị trống trơ trần truồng
Trông thấy thị tẹt thì thương
Trái tim tung tẩy tình trường tái tê
Tâm tư tan tác thảm thê
Thôi thì tằng tịu thỏa thuê tính tiền
Thơ tình tập tọng thành tiên
Ti toe tấp tểnh thăng thiên thật tài
Truy tìm trong trái tim trai
Thập thò thi tứ thấy thoai thoải tầm
Tràn trề trạng thái thành tâm
Tìm trong tri thức thấy tầm thường thôi
Thắng thua thời thế thế thời
Thơ tình thất thủ trông trời thở than
Thăng trầm tích tụ tiêu tan
Túi tiền tiêu tốn thân tàn trắng tay
VŨ QUÔC TÚY