Trang chủ » Cùng vui

BÌNH TĨNH NHÁ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2017 2:27 PM

- Cụ ơi, tôi thắc mắc chút, cụ giải thích hộ tý.
- Thắc gì mắc gì nói ngay.
- Tôi thấy cơ quan chức năng khởi tố vụ án Đồng Tâm, thế còn...
- Thế còn cái gì nói luôn đi
- Thế còn bát người sai luật còn gây thương tích thì không thấy động tĩnh gì ?
- Chiện, cứ bình tĩnh, luật pháp mình rất công bằng nhá, ai sai cũng bình đẳng trước pháp luật nhá.
- Bình tĩnh hả cụ ?
- Thì VƯỠN...