Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO VỀ HỒ TÂY

Đoàn Đình Sáng.
Thứ bẩy ngày 26 tháng 9 năm 2009 1:18 PM

Đoàn Đình Sáng.
Tôi khẳng định, cái hay, cái đẹp, sự tinh tế, sắc sảo… trong thơ ca Việt Nam từ  xưa đến nay không giấy bút nào viết hết được. Ngoài ra tác giả còn đạt kỹ năng, kỹ xảo đến mức là bài thơ đọc xuôi, đọc ngược đều hay, đều đẹp. Xin lấy ví dụ một bài thơ viết về Hồ Tây trong một cuốn sách mất đầu, mất cuối nên tôi không rõ của Nhà xuất bản nào, xuất bản năm nào. Có lẽ cảnh đẹp của Hồ Tây hoà quyện với tình cảm, kỹ năng, kỹ xảo của nhà thơ đã tạo thành bài thơ ấy. Tiếc rằng, tác giả bài thơ ấy trong cuốn sách ghi là VÔ DANH. Nếu quý vị nào cho biết thêm thông tin về bài thơ ấy (giúp tôi) thì hay biết mấy. Xin chân thành cảm ơn.

Cảnh Hồ Tây

Đây vui thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự trời kia khéo vẽ đồ
Mây lộn nước xanh màu tỏ ngọc
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu
Cây la, tán rợp, từng cao thấp
Sóng gợn, cầm tâu, dịp nhỏ to
Bầy khéo thú vui non nước đủ
Tây Hồ giá ấy dễ đâu so.
                        (Vô danh.)
 
(Bài đọc ngược):
So đâu dễ ấy giá Hồ Tây
Đủ nước, non: vui thú khéo bầy
To nhỏ dịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao từng rợp tán la cây
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt
Ngọc tỏ màu xanh nước lộn mây
Đồ vẽ khéo kia trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vui đây.
25-9-2009.