Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vịnh cây cao

Tăng thế Phiệt
Thứ bẩy ngày 2 tháng 8 năm 2014 6:29 PM


Không phải xứ Phần Lan

Không là miền Thụy Điển

Ngoài đảo Ba Gia

Một khoảnh

Rừng cây hiếm

Lá nhọn,sánh với trời sắc xanh

Tiếng reo,vang ầm cùng sóng biển

Hình như cây họ thông

Thường mọc cao 61 tầng

Thần Y nói cây làm phổi mạnh

Dân chúng tìm tới rừng cây chữa bệnh

Tiếng đồn đảo nhỏ hóa linh thiêng…

Có một cây bất thường, rất riêng

Là nhọn 71 tầng lấp lánh

Cây muốn vượt thêm năm,hay 10 tầng kiêu hãnh

Không biết có phải cho đời không

Hay thông phận là thông Chúa?

Đến tầng thứ 73

Cơn bão lớn từ Phi qua

Gió xoắn vặn cành

Cây đổ

Tiếng rít đỉnh phẫn

Chấn động bờ tây Thái bình dương.

Sóng và Gió kể rằng

Thấp thì phải xòe

Cao thì phải nhọn

Quá cao tán nặng

Cây già đáng thương…

 

Một khoảnh trống tràn ngập ánh dương

Tràn ngập gió

Những cây con lâu nay rợp úa

Lá nhọn cành xanh tua tủa

Vượt lên

Cụ Bách cổ thụ rừng bên

Thì thầm chỉ bảo

66 tầng ta quy y tam bảo

Các ngươi đừng quên lời ta

Ý Trời không tường

Lòng Đất khó tỏ

Quá thương ,quá thương.