Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Công chức 5C”

Lý Thị Liên
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 3:27 PM

 

Theo tin “Dân Trí”, ngày 31/1/2013:-“ Tại một số cơ quan Sở , Ban ngành ở Nghệ An hiện nay đang tồn tại một nghịch lý là : “ Sếp” nhiều hơn “ nhân viên”!, Ví dụ: Tại Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An có : 4 biên chế thì trong đó có : 3 lãnh đạo ( 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng) và chỉ có : 1 nhân viên!...”
      Vậy nên Lý Thị Liên liền vội ghi lại một  “thành ngữ mới toanh” rằng:

“ Công chức 5C”
  
Một câu thành ngữ mới ghê:
“Cơ quan Công chức 5C “…ra đời!
( Con Cháu Các Cụ Cả thôi!)
“ Cắp ô đến họp nhóm”, ngồi “Tán hươu”?
Phòng, Ban cơ cấu thật “ Siêu”
Đóng vai “Lãnh đạo” lại nhiều hơn “ Dân”?
“ Ba tướng” điều khiển “ Một quân”
Một tuần nề nếp, sáu lần “ Giao ban”?
Nhân viên “ ôm” 4 chân bàn,
“Game mãn cuộc…hỷ hoan ra về”
Các “ Sếp” vui, chẳng khen, chê…
“Chấm công”cuối tháng…đề huề lĩnh lương!

   LÝ THỊ LIÊN
      ( ĐT: 01205128442)